درباره همایش

دومین کنفرانس بین المللی صنعت ساخت بهمراه نمایشگاه تخصصی جانبی آن در دی ماه 1398 در محل هتل المپیک تهران با رویکرد ایجاد تحول علمی و اجرایی برگزار می گردد. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به همراه شرکت های مهندسین مشاور مقاوم سازه پویا، شرکت سهلان و شرکت صدراستون بصورت مشترک با حمایت هسته های علمی دانشگاهی و همچنین فعالین عرصه ساخت ، اقدام به برگزاری این رویداد عظیم در عرصه ساخت و ساز کشور نموده اند.