در گفتگو با هفته نامه پیام ساختمان مطرح شد(payampress.com

نخستین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت ایران با هدف صدور خدمات مهندسی و جذب سرمایه گذار خارجی و ارتقاء دانش فنی و مهندسی ایران در روزهای 2تا4 اسفند ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.

حضور 20 کشور جهان در نمایشگاه صنعت ساخت و ساز ایران علی شاهانی دبیر این کنفرانس در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان ضمن اعلام این مطلب افزود : مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با همکاری فعالان بخش خصوصی و عموم دانشگاه های کشور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، این کنفرانس را برگزار می کند.
وی یکی از مهمترین اهداف این کنفرانس را استفاده از دیپلماسی در جهت ارتقا صنعت ساخت دانست و در این خصوص ادامه داد: سالهاست که کشورهای توسعه یافته جهان از دستگاه دیپلماسی خود در جهت ورود تکنولوژی های برتر جهان به کشورشان و صدور خدمات صنعت ساخت استفاده می کنند ولی سفارتخانه های ایران در جهان تا کنون بازویی برای صنعت گران ایرانی نبوده اند.