اقتصادگردان- محمد شکرچی‌زاده در نشست خبری دومین کنفرانس بین‌المللی صنعت ساخت گفت: یکی از مباحث مورد بحث در این کنفرانس شهر و جامعه پایدار است. در مبحث ۱۹ مقررات ملی، ساختمان‌ها از نظر میزان انرژی به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام از این گروه‌ها با توجه به نوع کاربری ساختمان و محل قرارگیری در نقاط مختلف کشور و دیگر پارامترها تعیین می‌شوند. پس از تعیین گروه ساختمانی میزان صرفه جویی در آن مشخص شده و متناسب با آن باید طراحی ساختمان صورت پذیرد. وی تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی علاوه بر رعایت نکات صرفه‌جویی نیازمند توجه به اصول فنی مهندسی در ساخت و سازها است. شکرچی‌زاده عنوان کرد: ساختمان سبز ساختمانی است که شما بتوانید در مرحله طراحی، اجرا و نگهداری مبانی محیط زیست و توسعه پایدار را در آن لحاظ کنید.

وی افزود: اگر بتوانیم در مرحله طراحی از روش‌هایی استفاده کنیم که بر اساس حداقل مصرف انرژی و حداقل صدمه زدن به محیط زیست و همچنین حداکثر بهره وری باشد و این روش‌ها چه در مرحله ساخت و چه اجرا مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به یک ساختمانی تحت عنوان ساختمان پایدار و سبز دست یافت؛ ضمن اینکه در کنار این موارد و مهم‌تر از آنها، دستیابی به شهر و جامعه پایدار است.