http://tnews.ir/news/899a144192186.html

اولین جلسه سیاستگذاری «دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت» صبح امروز در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
اولین جلسه سیاستگذاری «دومین کنفرانس بین المللی صنعت ساخت» با حضور محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمد پژمان مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، علی شاهانی دبیر همایش و جمعی از مدیران، متخصصین، صاحبنظران و دست اندرکاران همایش برگزار شد.
محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس «دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت» در این جلسه با ابراز خرسندی از برگزاری دومین کنفرانس در دی ماه سال جاری، گفت: قطعا موضوع ساخت یک موضوع بسیار گسترده است و در خصوص هر یک از زیرموضوع های آن می توان نشست ها و جلسات تخصصی را برگزار کرد. آنچه که باید در نظر داشته باشیم این است که در این کنفرانس، مقداری از حوزه های خرد فراتر برویم و کنفرانسی را برگزار نماییم که در آن سیاستگذاری های کلی ما در حوزه ساخت کشور مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: توانمندی های ما در حوزه ساخت در کشور قابل ملاحظه است ولی به لحاظ شرایط اقتصادی و رکود آن در کشور، این توانمندی ها چندان نمی تواند بروز و ظهور پیدا کند. با این حال اگر خودمان را در یک عرصه منطقه ای و بین المللی قرار دهیم قطعا می توانیم موفقیت هایی را کسب کنیم. امروز ما در عرصه رقابتی عقب مانده ایم، بنابراین ارائه قابلیت ها در عرصه فراملی باید به عنوان یک موضوع بسیار مهم در نظر گرفته شده و در کنفرانس به آن پرداخته شود. دیگر موضوعات نیز به فراخور اهمیت آن قطعا در این کنفرانس ارائه خواهد شد.