معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در اولین نشست سیاستگذاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت گفت: موضوع بازار مسکن با چالش‌های بسیار و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است و قطعا در این بازار عرضه‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر شده‌اند .

به گزارش روابط عمومی بازآفرینی شهری ایران به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سید محمد پژمان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: باید به اتفاقات و عوامل بخش  مسکن نگاه ویژه داشته باشیم و هر دو گروه (عرضه – تقاضا) را از این آسیب‌ها و مخاطرات مصون نگاه داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با تاکید بر عرصه وسیع صنعت ساخت، پرداختن به تمامی موضوعات ذیل  این صنعت  را بسیار دشوار دانست.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه باید به این موضوع نگاه تقاضا محور داشته باشیم گفت: از تجربه و دانش متولیان صنعت ساخت که سالیان متمادی در این حوزه فعال هستند، می توان موضوعات مهم، مشکلات، گره‌ها و اولویت‌ها را  شناسایی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست پیشنهادکرد، کنفرانس به موضوعات محوری، توجه بیشتری داشته باشد. 

محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع ساخت یک موضوع بسیار گسترده است گفت: باید در این کنفرانس، مقداری از حوزه‌های خرد فراتر برویم و کنفرانسی را برگزار نماییم که در آن سیاستگذاری‌های کلی ما در حوزه ساخت کشور مدنظر قرار گیرد.