سرمایه گذاری ایرانی های مقیم دبی در ایران

خبرگزاری فارس ( farsnews.com

به گزارش خبرگزاری فارس،علیرضا بهرامی با اشاره به برگزاری کنفرانس صنعت ساخت در اسفند ماه گفت: این کنفرانس در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار حائز اهمیت است و باید اقدامات لازم در این راستا صورت گیرد.
وی تاکید کرد: همه ارگان‌ها باید همت مضاعفی در این خصوص به‌خرج دهند تا سرمایه گذاران با موانع کمتری در کشورمان سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: تاکنون تعداد مناسبی از ایرانی هایی که مقیم دبی هستند اقدام به سرمایه گذاری در ایران کردند و هر چه پروژه‌ها کم چالش‌تر و شفاف تر شود، به‌مراتب سرمایه گذاری بیشتری از جانب این افزاد در کشور صورت خواهد پذیرفت.