خبرگزاری ایلنا  ilna.ir ؛

به گزارش ایلنا، سید رسول میر قادری دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی صنعت ساخت اظهار کرد: کنفرانس صنعت ساخت موانع، چالش‌ها و فرصت‌ها را در خصوص پروژه های عمرانی و پروژه های ساختمانی پیگیری می کند.

وی افزود: پروژه های عمرانی شامل پروژه های عمرانی ملی کشور، پروژه های ساختمانی، پروژه های بیلدینگ؛ ساختمان سازی و مسائل فنی مهندسی، تامین مصالح و تامین نیروی انسانی را شامل می شود که در این خصوص بحث می شود.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد : در این کنفرانس طی دو روز 8 محور را بررسی و همچنین به طور موازی 16 سرفصل را در پنل های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.