پایگاه خبری تحریر نو  tahrireno.ir ؛

دبیرعلمی کنفرانس صنعت ساخت با اشاره به بررسی فرصت ها و چالش های پروژه های عمرانی در این کنفرانس گفت: ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت از اهداف مهم این کنفرانس علمی است.

به گزارش تحریرنو ؛ دکتر سید رسول میر قادری دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی صنعت ساخت اظهار کرد: کنفرانس صنعت ساخت موانع، چالشها و فرصتها را در خصوص پروژه های عمرانی و پروژه های ساختمانی پیگیری می کند.