برگزاری همایش ساخت وساز با چاشنی زلزله

به گزارش خبرگزاری ایسنا isna.ir ؛

دبیر اجرایی کنفرانس صنعت ساخت با اشاره به برگزاری اولین کنفرانس ساخت وساز در کشور، اظهار کرد: این کنفرانس با هدف اقتصاد مقاومتی و سندچشم‌انداز ۲۰ساله برگزار می‌شود ‌و مدیران شهرسازی و شهرداران کلان‌شهرها در آن حضور خواهند یافت.

به گزارش ایسنا، علی شاهانی اظهار کرد: اولین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت در اسفند ماه سال جاری به همت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.