نقش صنعتی‌سازی در مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر mehrnews.com ؛

نخستین کنفرانس بین المللی صنعت ساخت ۲ تا ۴ اسفند ماه با موضوع صنعتی سازی ساختمان و همچنین نقش ساخت و ساز سبک در مقام سازی ساختمان ها در برابر زلزله برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنفرانس بین المللی صنعت ساخت با همکاری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و با موضوعات صنعتی سازی ساختمان و نقش صنعت ساخت و ساز در مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله برگزار می شود.

در این همایش که ۲ تا ۴ اسفند در مرکز همایش های هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد، موضوعاتی همچون سازه های فلزی، سازه های بتنی، سازه های ترکیبی، بلندمرتبه سازی، ساختمان های صنعتی، فناوری های نوین در صنعت ساختمان، سازه های سبک و ساخت و ساز سبز و دوستدار محیط زیست مطرح خواهد شد.