نشریه بازار ساختمان و تاسیسات bsnews.ir

نمایشگاه صنعت ساخت : اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت

اولین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت ایران با هدف صدور خدمات مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقاء

دانش فنی و مهندسی ایران با حضور ۲۰ کشور جهان در روزهای ۲ تا ۴ اسفند ماه جاری در هتل المپیک تهران بر گزار می گردد.

دبیر کنفرانس صنعت ساخت جناب مهندس شاهانی با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه ساخت و ساز در کشور ، اظهار کرد :

این کنفرانس به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ۲۰ ساله برگزار می شود .

شاهانی همچنین افزود : شهرداران کلان شهرها ی تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، ارومیه ، شیراز و کرج ، رییس شورای شهر

تهران دعوت و مدیرانی از سازمان محیط زیست ، سازمان نظام مهندسی و مدیران شرکت های داخلی حضور خواهند داشت .