به گزارش روابط عمومی سایبان فلز آسیا( saybanfelez.com

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت، ۲ تا ۴ اسفند ۹۶ با هدف پیشبرد تکنولوژی ساخت در کشور در جهت تثبیت جایگاه ایران به عنوان تکنولوژی اول ساخت منطقه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سایبان فلز آسیا؛ از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال اصل مقالات خود حداکثر تا ۲۵ آذر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام کنند.